BIOSAN GS - Hlboká podstielka

BIOSAN GS - Hlboká podstielka

Varianty tovaru

    BIOSEPTIK Dostupnosť Cena
BIOSAN GS - Hlboká podstielka 250g Balenie 5,58 € bez DPH 6,70 € s DPH
 
BIOSAN GS - Hlboká podstielka 500g Balenie 9,92 € bez DPH 11,90 € s DPH
 
BIOSAN GS - Hlboká podstielka 1kg Balenie 17,88 € bez DPH 21,45 € s DPH
 
BIOSAN GS - Hlboká podstielka 5kg Balenie 74,17 € bez DPH 89,- € s DPH
 

BIOSAN GS - Hlboká podstielka

Balenie: 250g, 500g, 1kg, 5kg


Biopreparát BIOSAN-GS je určený na zlepšenie kvality životného prostredia a hygienických podmienok v objektoch chovu hospodárskych zvierat s ustajnením na tzv. hlbokej podstielke (kuríny, ovčince, chlievy, stajne) a v iných objektoch, ako sú: výsypky, skládky, nádoby na komunálny odpad, kompostoviská a pod., s podobnou environmentálnou záťažou (rozsah znečistenia, kontaminácie a prítomnosť infekcií) ako aj v ich blízkom okolí.

ZLOŽENIE A APLIKÁCIA

Biopreparát je zložený z aktivačnej zložky a starostlivo koncipovanej zmesi nepatogénnych mikroorganizmov, ktoré vďaka svojmu širokému spektru pôsobenia pozitívne vplývajú na rozklad škodlivých látok (amoniaku, dusičnanov, sírovodíka, indolu, skatolu, merkaptánov), pričom regulujú fermentačné procesy tak, že znižujú podiel hnilobných procesov a podiel alkoholového kvasenia. Kolonizáciou prostredia inhibujú rast patogénnych mikroorganizmov ako aj rôznych druhov prežívajúceho hmyzu a endoparazitov.

DÁVKOVANIE

Biopreparát sa dávkuje v množstve od 2 do 5 gramov na 1 m2 na vybraté miesto, každých 14 dní. V začiatočnej fáze odporúčame aplikovať vyššie dávkovanie biopreparátu.

SPÔSOB POUŽITIA

Správne stanovené a odvážené množstvo biopreparátu starostlivo rozsypte po povrchu biodegradovanej plochy. Prípravok môžete aplikovať v prítomnosti zvierat v priestoroch ich chovu.

Pre efektívny účinok biopreparátu je dôležitá jeho pravidelná aplikácia, každých 14 dní.

ÚČINKY APLIKÁCIE

  • Výrazná redukcia nepríjemného zápachu v objektoch chovu hospodárskych zvierat, na výsypkách a skládkach odpadu, nádobách na komunálny odpad a v ich blízkom okolí.

  • Výrazná redukcia výskytu sírovodíka a amoniaku v objektoch chovu hospodárskych zvierat a v miestach aplikácie prípravku a významné zníženie emisií týchto plynov do okolia.

  • Obmedzenie šírenia chorobotvorných baktérií, vírusov a plesní v prostredí ustajnenia hospodárskych zvierat, v podstielke, kompostoviskách, skládkach odpadu a nádobách na komunálny odpad a zamedzenie rozptylu chorobotvorných zárodkov mikrobiologického pôvodu do ich okolia.

  • Zníženie výskytu chorôb dýchacích ciest a tráviaceho traktu u ľudí a zvierat a chorôb pohybového ústrojenstva u zvierat.

  • Redukcia dusičnanov prítomných v podstielke a v kompostoviskách ako aj na nimi upravovaných poľnohospodárskych plochách.

  • Výrazná redukcia nepríjemného zápachu pri skladovaní a rozmetaní maštaľného hnoja na poľnohospodárske plochy ako aj rýchla a účinná regenerácia znehodnotenej pôdnej mikroflóry.

  • Rýchla a účinná aplikácia hnojovice, minerálizácia hnoja, homogenizácia biomasy, ako aj uvoľnenie upchatých kanalizačných rozvodov a konzervácia nádrží na hnojovicu.

  • Redukcia vlhkosti v podstielkach, hromadách odpadu a v objektoch určených na chov hospodárskych zvierat.

  • Účinné zníženie výskytu múch a ich lariev ako aj iných prežívajúcich endoparazitov, vďaka kolonizácii prostredia užitočnými baktériami.

Biopreparát nepredstavuje žiadne riziko pre človeka, zvieratá a životné prostredie.

Doba použiteľnosti biopreparátu je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

BIOKOMPOST - Urýchľovač kompostov 100g, 1kg

BIOKOMPOST - Urýchľovač kompostov 100g, 1kg

2,25 € bez DPH 2,70 € s DPH
BIODENN-K

BIODENN-K

Žumpy, septiky.

Čistiarne odpadových vôd.

Hlboká a plytká podstielka.

Komposty

od 4,96 € bez DPH 5,95 € s DPH
Info Dodanie tovaru Kontakt
Copyright 2017 - 2020 © KUREK.SK - kusový a bytový textil - eshop