BIOSAN P - Plytká podstielka

BIOSAN P - Plytká podstielka

Varianty tovaru

    BIOSEPTIK Dostupnosť Cena
BIOSAN P - Plytká podstielka 250g Balenie 5,58 € bez DPH 6,70 € s DPH
 
BIOSAN P - Plytká podstielka 500g Balenie 9,92 € bez DPH 11,90 € s DPH
 
BIOSAN P - Plytká podstielka 1kg Balenie 17,88 € bez DPH 21,45 € s DPH
 

BIOSAN P - Plytká podstielka

BIOSAN P - Plytká podstielka Balenie: 250g, 500g, 1kg, 5kg

 

2 do 5 gramov na 1 m2 na vybraté miesto, každých 14 dní


BIOSAN P

Biopreparát BIOSAN-P je určený na zlepšenie environmentálnych, sanitárnych a hygienických podmienok v objektoch chovu hospodárskych zvierat s plytkou podstielkou a v iných objektoch, ako sú napríklad: dočasné ustajňovacie zariadenia, výbehy a útulky pre zvieratá, zoologické záhrady, klietky a koterce pre domáce zvieratá a pod., s podobnou environmentálnou záťažou (stupňom znečistenia, kontaminácie a infekcie) a takisto v ich blízkom okolí.

 

ZLOŽENIE A APLIKÁCIA

Biopreparát je zložený z aktivačnej zložky a starostlivo koncipovanej zmesi nepatogénnych mikroorganizmov, ktoré vďaka svojmu širokému spektru pôsobenia vplývajú na rozklad škodlivých látok (amoniaku, dusičnanov, sírovodíka, indolu, skatolu, merkaptánov), pričom regulujú fermentačné procesy tak, že ovplyvňujú hnilobné procesy a alkoholové kvasenie. Inhibujú rast patogénnych mikroorganizmov ako aj rôznych druhov prežívajúceho hmyzu a cudzopasných organizmov.

 

DÁVKOVANIE

Biopreparát sa dávkuje v množstve od 2 do 5 gramov na 1 m2 na vybraté miesto, každých 14 dní. V začiatočnej fáze odporúčame aplikovať vyššie dávky biopreparátu.

 

SPÔSOB POUŽITIA

Vypočítané a odvážené množstvo biopreparátu rovnomerne rozsypte po podstielke v objekte určenom pre chov hospodárskych zvierat, alebo v iných objektoch, či typoch podstielok. Prípravok môžete aplikovať v prítomnosti zvierat v priestoroch ich chovu.

 

Pre efektívny účinok biopreparátu je dôležitá jeho pravidelná aplikácia každých 14 dní.

 

ÚČINKY APLIKÁCIE

 

  • Výrazné zníženie nepríjemného zápachu v objektoch určených na chov hospodárskych zvierat, dočasných ustajňovacích zariadeniach, výbehoch, útulkoch, zoologických záhradách, klietkach a kotercoch pre domáce zvieratá ako aj v ich blízkom okolí.

  • Výrazná redukcia prítomnosti sírovodíka a amoniaku v objektoch určených pre chov zvierat a významné zníženie emisií týchto plynov do okolia.

  • Obmedzenie šírenia chorobotvorných baktérií, vírusov a plesní v prostredí určenom pre chov zvierat, vo zvieracích fekáliách ako aj zamedzenie rozptylu chorobotvorných zárodkov mikrobiologického pôvodu do ich okolia.

  • Zníženie výskytu chorôb dýchacích ciest a tráviaceho traktu u ľudí a zvierat a chorôb pohybového ústrojenstva u zvierat.

  • Redukcia dusičnanov prítomných v podstielke, fekáliách ako aj v nimi upravovaných poľnohospodárskych plochách.

  • Výrazná redukcia nepríjemného zápachu pri skladovaní a rozmetaní maštaľného hnoja a rozlievaní močovky na poľnohospodárske plochy ako aj rýchla a účinná regenerácia znehodnotenej pôdnej mikroflóry.

  • Rýchla a účinná aplikácia hnojovice, minerálizácia hnoja, homogenizácia biomasy, ako aj uvoľnenie upchaných kanalizačných rozvodov a konzervácia nádrží na hnojovicu.

  • Zníženie vlhkosti v objektoch určených na chov hospodárskych zvierat.

  • Účinné zníženie výskytu múch a ich lariev ako aj iných prežívajúcich endoparazitov vďaka kolonizácii prostredia užitočnými baktériami.

Biopreparát nepredstavuje žiadne riziko pre človeka, zvieratá a životné prostredie.

Doba použiteľnosti biopreparátu je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

SANIDENN Prášok

SANIDENN Prášok

Žumpa, septik.

Čistiarne odpadových vôd.

Odpady, sifóny.

Suché WC.

Dažďová voda.

Záhradné jazierka.

od 5,83 € bez DPH 6,99 € s DPH
Info Dodanie tovaru Kontakt
Copyright 2017 - 2020 © KUREK.SK - kusový a bytový textil - eshop