Mutag BioChip 30™ re-granulate ČOV 5500m2/m3

Mutag BioChip 30™ re-granulate ČOV 5500m2/m3

Mutag BioChip 30™ re-granulate

Vysoko účinné filtračné médium, ktoré zvyšuje efektivitu požadovaného procesu, tým že vypĺňa nevyužitý priestor, na ktorom sa môže usadiť biofilm.

Vhodné aj ako doplnkové riešnie rekonštrukcie ČOV z dôvodu vysokého látkového zaťaženia.

Dosadzovacia nádrž je nahradená filtračným membránovým modulom.  Výhodou je odstránenie nerozpustných látok a veľkú časť mikrobiálneho znečistenia.

Samoregulačný biofilm zaisťuje stabilnú liečbu pri premenlivom zaťažení. 


Varianty tovaru

    BIOSEPTIK Dostupnosť Cena
Mutag BioChip 30™ re-granulate ČOV 5500m2/m3 1l Balenie 2,50 € bez DPH 3,- € s DPH
 

Mutag BioChip 30™ re-granulate ČOV 5500m2/m3

 

Dávkovanie:

Čistiareň odpadových vôd – 13.5% - 60% objemu komory na rozklad aktívneho kalu.

Pozor: Odtok odpadovej vody je potrebné zabezpečiť mriežkou, aby nedošlo k prechodu médií do iných komôr!

Účinné v podmienkach aerobných aj anaerobnych. Podmienkou účinného fungovania je permanentný pohyb media.

Aby sa rýchlo dosiahlo veľké osídlenie filtračných baktérií na filtračnom materiáli Mutag BioChip 30™ re-granulate, je potrebné médium naočkovať pomocou užitočných baktériíí, ktoré nájdete v našej ponuke. Na začiatku sa môže stať, že čipy Mutag BioChip 30™ re-granulate sa navzájom spájajú, pretože sú ľahšie ako voda. Keď sa baktérie usadia, tieto väzby sa rozpustia a médium môže pracovať optimálne. Proces bakteriálnej kolonizácie môže trvať približne 2 týždne a zrýchľuje sa štartovacími baktériami. Ak sa na médiu tvorí hnedý bakteriálny hlien, vytvorila sa vrstva užitočných baktérií.


Mutag BioChip 30™ re-granulate

 

Vysokovýkonné pohyblivé filtračné médium

 

Stručný prehľad vlastností:

 

 • chránený aktívny povrch 5500 m²/m³, ktorý je vedecky testovaný a certifikovaný v Nemecku

 • vysoký čistiaci výkon, vďaka špecifickým vlastnostiam

 • bez upchávania

 • konštantná rýchlosť činnosti zaručuje vysokú stabilitu procesu

 • menšie rozmery reakčných nádrží znižujú výšku stavebných nákladov

 • rezervná kapacita pre prípadnú potrebu zvýšenia množstva Mutag BioChip 30™ re-granulatu umožňuje jednoduchý a rýchly upgrade kedykoľvek

 • úspora energie

 • nízke prepravné náklady vďaka menšiemu objemu

 • maximálne zníženie odierania a opotrebovania

 • na výrobu nie sú použité žiadne zmäkčovadlá, vďaka tomu Mutag BioChip 30™ re-granulat nepredstavuje žiadne riziko ohrozujúce zdravie človeka a životné prostredie

 • na výrobu Mutag BioChip 30™ re-granulatu nie sú použité žiadne recyklované plasty, hustota materiálu je jasne definovaná

 • výrobca zabezpečuje nie len informácie o použitých plastoch, ale kompletné know – how

Technické parametre:

 

Priemer: 30mm

Hrúbka: 1.1mm

Materiál: Virgin PE

Aktívna povrchová plocha: 5500 m²/m³

Tvar: okrúhly, paraboloidný

Výrobca: Multi Umwelttechnologie AG

 

 

 

 


 

Výhody Mutag BioChip 30™ re-granulatu oproti konvenčným MBBR médiám

 

Výrobca Mutag BioChip 30™ re-granulat má takmer 20 ročné skúsenosti so skoro všetkými typmi MBBR médií vyrábaných po celom svete. Pri vyvíjaní Mutag BioChip 30™ re-granulatu brali výskumníci ohľad na všetky nedostatky, ktoré objavili.

 

Chránená plocha

 

Chránena plocha je plocha, na ktorej sa usadzujú a vyvíjajú bakteriálne kultúry a nepôsobia na ňu žiadne mechanické sily.

 

Mutag BioChip 30™ re-granulat má chránenú plochu 5500 m²/m³, ktorá bola testovaná a vedecky overená, zatiaľ čo konvenčné médiá poskytujú chránenú plochu 500 - 3000 m² /m³. To znamená, že Mutag BioChip 30™ re-granulat zabezpečuje podstatne vyššiu účinnosť procesu za použitia rovnakého objemu.

Mutag BioChip 30™ re-granulat má ďalšie špeciálne vlastnosti, ktoré zvyšujú jeho výkon. Bakteriálne kultúry sa usadzujú v póroch biočipu sú veľmi tenké kvôli schopnosti samočistenia vďaka trecím silám na povrchu biočipu, ktoré vznikajú pohybom médií vo vode s ohľadom na hĺbku biofilmu, ktorý sa vytvoril v póre. Tenký biofilm je nevyhnutný pre optimálny prenos substrátu a kyslíka z vody na mikroorganizmy. S ohľadom na konkrétne charakteristiky pohybu bola miera biodegradácie Mutag BioChip 30™ re-granulatu 10-krát vyššia ako u konvenčných médií vzhľadom na to, že všetky typy nosičov boli použité v rovnakom objeme.

 

Upchávanie

 

Mutag BioChip 30™ re-granulat má detailne navrhnutý systém pórov, v ktorých sa vytvára biofilm. Póry sú hlboké 1,1mm, pretože oxygenácia biomasy prebieha maximálne v hĺbke 0,5mm. Vďaka tomu je biofilm chránený pred akýmikoľvek mechanickými vplyvmi. Upchávanie pohyblivých médií znamená nechcený a nekontrolovateľný rast mikroorganizmov, čo je viditeľné hlavne na konvenčných médiách valcovitého tvaru najmä v odpadových vodách s vysokými dávkami biologicky rozložiteľného viazaného kyslíka.

Mutag BioChip 30™ re-granulat je chránený pred upchávaním vďaka jeho špecifickým vlastnostiam, ktoré umožňuje jeho tvar a spôsob pohybu. Pohyb médií v odpadovej vode vytvára trecie sily na povrchu médií, ktoré trvalo odstraňujú biomasu rastúcu z pórov. Preto je hrúbka biofilmu optimálna pre prenos substrátu, živín a kyslíka z odpadovej vody do všetkých vrstiev biofilmu. Upchané pohyblivé filtračné média sú charakteristické hrubou vrstvou biofilmu, ktorá zabraňuje prenosu substrátu, živín a kyslíka do jeho spodných vrstiev. Následne sú spodné vrstvy biofilmu málo biologicky aktívne alebo nie sú biologicky aktívne vôbec. Hrubý biofilm redukuje povrchovú plochu určenú na uchytenie aktívnych mikroorganizmov, spôsobuje zníženie biodegradačnej kapacity.

 

Konštantný proces

 

Vďaka trecím silám na povrchu biočipov je proces konštantný, biočip nie je ohrozený znížením výkonu spôsobeným hrubým biofilmom ako u konvenčných pohyblivých filtračných médií. Pre konečného spotrebiteľa a kontrolné orgány je stabilita procesu biologického čistenia veľmi dôležitým kritériom aby nikdy neboli prekročené výtokové parametre.

 

Náklady na výstavbu

 

Fakt, že Mutag BioChip 30™ re-granulat potrebuje veľmi malý objem na vytvorenie požadovanej plochy vhodnej na vytváranie biofilmu je pre spotrebiteľov efektívnou voľbou, pretože šetrí peniaze vďaka menším požadovaným objemom nádrží a je kľúčovým prvkom ak je spotrebiteľ limitovaný rozlohou, na ktorej plánuje postaviť čistiareň odpadových vôd.

 

Rezervná kapacita

 

Ak sú do rovnako veľkej nádrže namiesto konvenčných MBBR médií aplikované biočipy bude stupeň naplnenia médiami veľmi nízky (13.5%). Tento fakt umožňuje vytvorenie rezervy na dodatočné naplnenie nádrže ďalšími biočipmy, kým nebude dosiahnutý požadovaný efekt na spracovanie požadovaného množstva prítoku odpadovej vody v danej nádrži. Maximálny objem Mutag BioChip 30™ re-granulatu je 60% objemu nádrže. To znamená, že rezerva, ktorú má spotrebiteľ k dispozícii je až 48%. Tento fakt je kľúčový v situácii keď musí čistiareňodpadových vôd čeliť vyšším prítokom odpadovej vody, čo je spôsobené napríklad zvýšením produkcie. Táto rezerva nie je pri konvenčných médiách možná, pretože sa musia aplikovať v pomere 60% objemu danej komory v nádrži hneď na začiatku aby bolo zaistené správne fungovanie médií.

 

Potenciál šetrenia energií

 

Špeciálny tvar a hmotnosť Mutag BioChip 30™ re-granulatu kolonizovaného bakteriálnymi kultúr a umožňujú špecifický pohyb, ktorý vyžaduje menšiu agitačnú energiu vo forme dodávaného vzduchu, aby médiá v odpadovej vode ostali v pohybe. Pri použití tohto čipu majú prevádzkovatelia možnosť šetrenia finančných nákladov vo forme prevádzkových nákladov.

 

Nízke náklady na dopravu

 

Prepravné náklady sú znížené vďaka malému objemu a nízkej hmotnosti biočipov.

 

Odieranie a opotrebovanie

 

Každý osobitný čip má v porovnaní s jeho veľkosťou neuveriteľne malú hmotnosť. Následne je v prípade kontaktu prenesený impulz s iným nosným prvkom taký, že každý druh opotrebovania maximálne znížený. Nevýhoda klasických plastových MBBR médií je, že sa po čase môžu zlomiť a odlomené časti ostávajú plávať na hladine vody.

 

Dopad na zdravie a životné prostredie

 

Väčšina konvenčných médií je vyrobená z recyklovaných plastov, plastov obsahujúcich prídavné farbivá a plastov, ktoré obsahujú zmäkčovadlá. Recyklované plasty a prídavné látky ako zmäkčovadlá plastov a farbivá obsahujú život ohrozujúce chemické látky. Tieto látky vstupujú priamo do vodného cyklu a následne sú prijímané rybami a dostávajú sa do riek, jazier a oceánov a postupne až do ľudských zdrojov potravy.

 

Nedefinované plasty neznámeho pôvodu ako spomínané recyklované plasty môžu vylučovať Bisfenol A a ftaláty, ktoré spôsobujú okrem rakoviny hormonálne zmeny. Pri pokusoch na zvieratách sa ukázalo, že vystavenie bisfenolu A počas vnútromaternicového vývoja ovplyvňuje vývoj prsného tkaniva plodu a zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsníka v neskoršom veku, a tiež spôsobuje úbytok spermií u mužov. Ftaláty (estery kyseliny ftalovej) predstavujú skupinu látok, ktoré sa užívajú prevažne ako plastifikátory (zmäkčovadlá), ktoré dodávajú pružnosť a ohybnosť plastom. Najpoužívanejšie sú di-2-ethylhexylftalát (DEHP), diisodecyl ftalát (DIDP)a diisononyl ftalát (DINP). DEHP pôsobí negatívne okrem pečene a obličiek aj na testikulárne bunky, ktoré ovplyvňujú produkciu spermií. Existuje podozrenie, že ftaláty spôsobujú aj cukrovku. Bez zmäkčovadiel by sa konvenčné pohyblivé filtračné médiá rozpadli, kvôli nedostatku elasticity.

 

Mutag BioChip 30™ re-granulat neobsahuje žiadne ftaláty alebo iné zmäkčovadlá, Bisfenol A ani iné aromatické látky (chemické látky, ktoré majú vo svojej štruktúre benzénové jadro). Na výrobu Mutag BioChip 30™ re-granulat sa používa materiál s názvom Virgin Polyethylene, nie recyklovaný polyetylén, anorganické výplne, malé množstvá monoesteru kyseliny glycerovej (vyrábaná z kokosového oleja, absolútne neškodná), kyseliny citrónovej a uhličitanu sodného(sóda).

 

Videá

 

Ako si vyrobiť vlastný mbbr filter do akvária:

 

https://www.youtube.com/watch?v=RRImIV8mp-g&t=

 

Mutag Biochip:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxlgkjvw9Ss

 

Upgrade filtra koi jazierka:

 

https://www.youtube.com/watch?v=oMwby1o5cSU

 

 Info Dodanie tovaru Kontakt
Copyright 2017 - 2020 © KUREK.SK - kusový a bytový textil - eshop