BIO Úprava dažďovej vody bioExpert

BIO Úprava dažďovej vody bioExpert

Varianty tovaru

    BIOSEPTIK Dostupnosť Cena
BIO Úprava dažďovej vody bioExpert 450g Balenie 7,42 € bez DPH 8,90 € s DPH
 

BIO Úprava dažďovej vody bioExpert

BIO Úprava dažďovej vody bioExpert

je inovatívny – 2 fázový biologický prípravok s obsahom najmenej 104 cfu / g, bezpečný pre ľudí, vodnú faunu a flóru, mikroorganizmy, organické živiny a mikroelementy. Výrobok sa používa na prečistenie dažďovej vody v záhradných a podzemných nádržiach.

BIO Úprava dažďovej vody bioExpert umožňuje užívateľovi zabudnúť na problémy, ktoré môže spôsobiť kontaminovaná voda v nádrži na dažďovú vodu.
Mikroorganizmy umožňujú rýchlejšiu a účinnejšiu biodegradáciu organických znečisťujúcich látok a aktívny a účinný biofilm zabráni opätovnej akumulácii znečistenia:

BIO Úprava dažďovej vody bioExpert pracuje v dvoch fázach:
1. Zachytáva ako minerálne, tak aj organické znečisťujúce látky, viaže ich a prepravuje na dno nádrže.
2. Získava z vody živiny, ktorými sa živia miliardy saprofytických mikroorganizmov bioExpert  zodpovedné za biodegradáciu organických sedimentov.

Pravidelné používanie BIO Úpravy dažďovej vody bioExpert zabezpečuje:
– zachovanie čistoty vody
– minimalizáciu vrstvy sedimentu v spodnej časti nádrže
– obmedzenie výskytu mikroorganizmov (v dôsledku mechanizmu medzidruhovej konkurencie)
– obmedzenie hmyzu (výrobok nemá žiadne biocídne vlastnosti, ale čistená voda je menej priaznivé prostredie pre vývoj hmyzu a mikroorganizmov ako voda kontaminovaná).

Dvojfázové, multifunkčné čistenie dažďovej vody pomocou BIO Úpravy dažďovej vody bio- Expert  vám umožní dať vodu svojim domácim miláčikom na pitie, použiť ju na polievanie záhrady alebo použitie v domácnosti – podobne ako čistená sivá voda.

NÁVOD NA POUŽITIE: Záhradné nádrže: Dávku prípravku rozsypať po povrchu vody v nádrži. Nemiešať **. Podzemné nádrže: Dávku prípravku nasypať cez revízny otvor nádrže. Nemiešať **. ** Dávkovať priamo do nádrže za prívodným filtrom. Prípravok môže znížiť účinnosť filtra. Po uplynutí 48 hodín je voda vhodná na zalievanie záhrady, alebo napájanie domácich miláčikov.

Dávkovanie: Použitie 25 g vrecka raz za mesiac stačí na čistenie 100 l dažďovej vody. V prípade silných zrážok pridajte príslušnú dávku ihneď po daždi.

OBSAHUJE: Síran hlinitý.

NEBEZPEČENSTVO: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak potrebujete poradiť s lekárom, ukážte mu nádobu alebo štítok. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. V prípade kontaktu s očami: Oplachujte niekoľkokrát opatrne vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú k dispozícii a ľahko ich vyberte. Pokračujte v opláchnutí. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekár. CHRÁNIŤ DETI DETI.

Balenie:  25 g vrecko alebo 450 g nádoba (s dávkovačom)

Info

Dodanie tovaru

Copyright 2017 - 2021 © KUREK.SK - kusový a bytový textil - eshop