SANIDENN Prášok

SANIDENN Prášok

Varianty tovaru

    BIOSEPTIK Dostupnosť Cena
SANIDENN Prášok 250g Balenie 5,83 € bez DPH 6,99 € s DPH
 
SANIDENN Prášok 450g Balenie 10,49 € bez DPH 12,59 € s DPH
 
SANIDENN Prášok 900g Balenie 19,08 € bez DPH 22,89 € s DPH
 
SANIDENN Prášok 25kg Balenie 316,58 € bez DPH 379,90 € s DPH
 

Popis SANIDENN Prášok

SANIDENN Prášok 250g, 450g, 900g, 4,5kg

Eliminuje nepríjemný zápach.

Rozkladá tuky.

Redukuje vrstvy sedimentov na dne nádrží odpadových vôd.

Dokonale uvoľňuje kanalizačné rozvody a drenážne systémy.

Starostlivo zložený kompozit, účinne potláča rozvoj baktérií, patogénnych mikroorganizmov a má schopnosť viazať na seba kovy.

Vplýva na degradáciu škodlivých látok: amoniaku, dusičnanov, sírovodíka, indolu, skatolu, merkaptánov, zlúčenín fosforu.

Má pozitívny vplyv na biologickú renaturalizáciu prírody(ich aplikáciou dochádza k priaznivej obnove mikrobiologickej rovnováhy ekosystému).

Vďaka starostlivo koncipovanému kompozitu baktérií je tento prostriedok účinný tak v aeróbných, ako aj anaeróbnych podmienkach, obsahuje totiž spóry.

Je určený na mikrobiologické čistenie odpadových vôd a nečistôt prítomných v čističkách odpadových vôd, jazierkach, septikoch, nádržiach na hnojovicu a v iných zariadeniach a objektoch, ktoré predstavujú podobnú enviromentálnu záťaž(stupeň znečistenia, kontaminácie a infekcie), k zlepšeniu fyzikálno-chemických a hygienických podmienok v znečistených nádržiach a vodných celkoch(jazerá, rybníky, rieky), a tiež na odstránenie nepríjemných zápachov a mikrobiologickej kontaminácie v blízkosti týchto zariadení.

 

DÁVKOVANIE

5 gramov na 1 m3 odpadových vôd alebo znečisteného prostredia každých 7 dní, pri zvýšenej tukovej záťaži 20 gramov na 1m3.

SPôSOB POUŽITIA

Správne stanovené a odmerané množstvo biopreparátu vysypte do nádrže,  alebo ho aplikujte cez uzatvorený kanalizačný systém.

Biopreparát nepredstavuje žiadne riziko pre ľudí, zvieratá a životné prostredie a nevyžaduje pri svojej aplikácii dodržiavanie osobitných bezpečnostných opatrení.

 

ZLOŽENIE A ÚČINOK

Biopreparát je zložený z aktivačnej zložky a starostlivo zloženého kompozitu nepatogénnych mikroorganizmov s presne vymedzeným rozhraním ich vplyvu, ktorých úlohou je rozklad a degradácia škodlivých látok: amoniaku, dusičnanov, sírovodíka, indolu, skatolu, merkaptánov, fosforu a iných jedno- alebo viac uhlíkových organických zlúčenín. Mikrobiologický kompozit má schopnosť viazať na seba ťažké kovy, regulovať žiadané procesy fermentácie, meniť hodnoty pH v odpadových vodách a tekutých výkaloch a vysokú účinnosť pri zamedzovaní rozvoja patogénnych mikroorganizmov, rovnako ako aj foriem prežívajúceho hmyzu a parazitov ich enzymatickým rozkladom.

 Aplikácia poľnohospodárskych chemických látok nemá negatívny vplyv na pôsobenie biopreparátu.

Doba použiteľnosti biopreparátu je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedenej na obale výrobku.

 

Info Dodanie tovaru Kontakt
Copyright 2017 - 2018 © KUREK.SK - kusový a bytový textil - eshop