SANIDENN BIO TABLETY 12,24,48,96ks

SANIDENN BIO TABLETY 12,24,48,96ks

Varianty tovaru

    BIOSEPTIK Dostupnosť Cena
SANIDENN BIO TABLETY 12,24,48,96ks 12ks Balenie 4,92 € bez DPH 5,90 € s DPH
 
SANIDENN BIO TABLETY 12,24,48,96ks 24ks Balenie 9,13 € bez DPH 10,95 € s DPH
 
SANIDENN BIO TABLETY 12,24,48,96ks 48ks Balenie 16,25 € bez DPH 19,50 € s DPH
 
SANIDENN BIO TABLETY 12,24,48,96ks 96ks Balenie 24,83 € bez DPH 29,80 € s DPH
 

Popis SANIDENN BIO TABLETY 12,24,48,96ks

 

SANIDENN  BIO TABLETY12,24,48,96ks


5 miliárd baktérií v jednej tabletke


Biopreparát SANIDENN je určený na mikrobiologické čistenie odpadových vôd a nečistôt v čističkách odpadových vôd, ktoré predstavujú environmentálnu záťaž(stupeň znečistenia, kontaminácie a infekcie), k zlepšeniu fyzikálno-chemických a hygienických podmienok v znečistených nádržiach a tiež na odstránenie nepríjemných zápachov a mikrobiologickej kontaminácie v blízkosti týchto zariadení.

ZLOŽENIE A ÚČINOK

Biopreparát je zložený z aktivačnej zložky a starostlivo zloženého kompozitu nepatogénnych mikroorganizmov s presne vymedzeným rozhraním ich vplyvu, ktorých úlohou je rozložiť a degradovať škodlivé látky: amoniak, dusičnany, sírovodík, indol, skantol, merkaptány, fosfor a iné jedno- alebo viac uhlíkové organické zlúčeniny. Mikrobiologický kompozit má schopnosť viazať na seba ťažké kovy, regulovať žiadané procesy fermentácie, meniť hodnoty pH v odpadových vodách a splaškových vodách a má vysokú účinnosť pri zamedzovaní ďalšieho rozvoja patogénnych mikroorganizmov, rovnako ako aj rozmnožovania rôznych foriem prežívajúceho hmyzu a parazitov.

Pri použití v domácich čističkách odpadových vôd zlepšuje ich výkonnosť, rozpúšťa vrstvy usadeného sedimentu na dne čističiek, a tým znižuje frekvenciu ich vyprázdňovania, odstraňuje povrchový film usadenín, spriechodňuje upchaté kanalicačné a drenážne systémy, eliminuje nepríjemný zápach, je účinný tak v aeróbnych, ako aj anaeróbnych podmienkach.

DÁVKOVANIE

Biopreparát sa dávkuje v množstve 5g(1 tableta) na 1 m3 odpadových vôd alebo znečistenia prostredia, každých 7 dní. V prípade potreby dosiahnutia lepších výsledkov odporúčame dávku 15g(3 tablety) na 1m3 nádrže.

SPôSOB POUŽITIA

Správne stanovené množstvo biopreparátu vhoďte do odpadového systéme, či priamo do ČOV. V prípade aplikácie cez uzatvorený kanalizačný systém vhoďte do záchodu, počkajte asi 3-5 minút, potom spláchnite vodu.

V prípade kontaminovaných vôd potrebné množstvo biopreparátu aplikujte priamo do vodnej nádrže.

V prípade kalových nádrží sa potrebné množstvo rozpustí v nádobe s vodou, potom sa suspenzia vyleje do nádrže, alebo sa poleje jej povrch.

Biopreparát nepredstavuje žiadne riziko pre ľudí, zvieratá a životné prostredie a počas jeho aplikácie si nevyžaduje dodržiavanie osobitných bezpečnostných opatrení.

Doba použiteľnosti biopreparátu je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedenej na obale výrobku.

Info Dodanie tovaru Kontakt
Copyright 2017 © KUREK.SK - kusový a bytový textil - eshop